NCKU Curriculum Map
1. 2.
3.
SEMINAR (2)

Course Goal
.
Course Principle Literacy and Competence
Courses of Recent Years
Year/
Semester
Course
Number
Class
Code
Course Name
(The name will link to the syllabus.)
Credit Taught in English
(Yes or No)
Instructor
0101/2 L350220 2 [CHEM7091]SEMINAR (2) 0.0 N Yeh, Chen-Sheng,Shiu, Kom-Bei,Chiu, Hsien-Tai,Chen, Shu-Hui
0100/2 L350220 2 [CHEM7091]SEMINAR (2) 0.0 N Sun,I-Wen,Sung, Kuang-Sen,Tsai, Hui-Lien,Whang, Thou-Jen
0099/2 L350220 1 [CHEM7091]SEMINAR (2) 0.0 N Chen, Shu-Hui
0099/2 L350220 2 [CHEM7091]SEMINAR (2) 0.0 N Hsu, Hua-Fen
0098/2 L350220 1 [CHEM7091]SEMINAR (2) 0.0 N Ho, Sui-Wen
0098/2 L350220 2 [CHEM7091]SEMINAR (2) 0.0 N Hsu, Kuei-Fang